خبر

نخستین نشست دوره دوم شورای تامین منابع علمی برگزار شد

درنخستین نشست دوره دوم شورای تامین منابع علمی از اعضای پیشین سپاسگزاری و احکام اعضای تازه تقدیم شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» درنخستین نشست دوره دوم شورای تامین منابع علمی که با حضور دکتر سیروس علیدوستی (رئیس شورا) و دکتر عبدالساده نیسی (مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی و فناوری و نماینده معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف در شورای تامین منابع) و اعضای تازه و پیشین برگزار شد، از اعضای پیشین سپاسگزاری و احکام اعضای تازه با امضای دکتر مسعود برومند (معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف) به ایشان تقدیم شد.‌

در ادامه، دبیرخانه شورا، گزارشی از پیشینه تامین منابع علمی و وضعیت کنونی آن؛ به‌ویژه تامین ارز، پیوند و گفت‌وگوها با ناشران، کمک‌های مالی وزارت عتف به موسسه‌ها برای تامین پایگاه‌های اطلاعات علمی، و فرایند خرید برای سال ۲۰۱۸ میلادی بررسی شد. دکتر نیسی نیز بر بررسی سیاست‌ها و راهبردهای پیشین و رویکردها و راهبردهای تازه تاکید کرد.

در بخش پایانی نشست نیز، کارگروهی از میان اعضای شورا و مشاوران تشکیل شد تا راهکارهای خرید سال کنونی میلادی را بررسی و مدل بهینه را به شورا پیشنهاد کند.

نخستین نشست دوره دوم شورای تامین منابع علمی در روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری برگزار شد.

افزودن دیدگاه

رویدادها

 
۰۸
اسفند
تحلیل‌ روند علمی کشور و پیش‌بینی فناوری با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مورد مطالعه: سامانه گنج
دانشجو: اشکان خطیر استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه‌فر استاد مشاور: دکتر آزاده محبی استاد داور: دکتر...
۲۳
بهمن
ساخت مدل کسب‌و‌کار برای فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی دیجیتالی: مورد مطالعه پایگاه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
دانشجو: بهروز رسولی استاد راهنما: دکتر مهدی علیپور حافظی استاد مشاور: دکتر سام سلیمانی استاد داور:...