الزام‌های نهادی زیست‌بوم بهینه تجاری‌سازی دستاوردهای علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

سخنران: دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

پنلیست: دکتر علی نعیمی‌صدیق، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

دبیر پنل: دکتر میثم خسروی، دانش‌آموخته پسادکترای سیاست‌گذاری علم وفناوری

الزام‌های نهادی زیست‌بوم بهینه تجاری‌سازی دستاوردهای علمی

افزودن دیدگاه