ملاحظاتی پیرامون طراحی رابط‌‌کاربر در سیستم‌های اطلاعاتی نوین

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰

سرفصل‌های سخنرانی:

 • سیستم‌های اطلاعاتی (سیستم‌های اطلاعاتی و حوزه‌های وابسته؛ حوزه‌های مطالعاتی در سیستم‌های اطلاعاتی؛ فضای طراحی در سیستم‌های اطلاعاتی)؛
 • تعامل انسان با رایانه (مراحل تعامل؛ حوزه‌های درگیر در تعامل انسان با رایانه)؛
 • محیط تعامل (اهمیت رابط‌کاربر در پژوهش‌های صورت گرفته؛ نقش و کارکردهای رابط‌ کاربر در سیستم‌های اطلاعاتی)؛
 • الگوهای تعامل انسان با رایانه در سیستم‌های اطلاعاتی؛
 • عوامل موثر بر طراحی رابط‌ کاربر؛
 • دیدگاه‌های مربوط به طراحی رابط‌ کاربر؛
 • تاثیر کاربران بر طراحی رابط‌ کاربر؛
 • ویژگی‌های طراحی رابط‌ کاربر؛
 • لایه‌های مربوط به طراحی رابط‌ کاربر؛
 • مدل‌های طراحی رابط‌ کاربر؛
 • نحوه تعامل و تاثیر عوامل مؤثر بر طراحی رابط‌ کاربر؛
 • پیاده‌سازی رابط‌ کاربر.

سخنران: دکتر یعقوب نوروزی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

ملاحظاتی پیرامون طراحی رابط‌‌کاربر در سیستم‌های اطلاعاتی نوین

افزودن دیدگاه