م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‌ و وی‍دئو

م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‌ و وی‍دئ‍و
پدیدآور: 
۱۳۸۰
شابک: 
‭‎۹۶۴۹۱۷۹۷۴۴‬
۱۱۷ صفحه
۶,۰۰۰ ریال
چکیده

از آنجا که روش‌های مرسوم مدیریت اطلاعات متنی برای موارد دیداری شنیداری کاربرد ندارد، روش یا روش‌هایی برای مدیریت مجموعه‌های غیر متنی ضرورت یافته است. این کتاب راهنمایی برای راه‌اندازی و نگهداری مجموعه‌های دیداری شنیداری است و به تاثیر دیجیتالی‌ شدن و ارائه رسانه‌ها با استفاده از شبکه جهانی وب نیز می‌پردازد.

استناد: 

ویلکی، کریس. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‌ و ویدئو. ترجمه لیلا مرتضایی. ۱۳۸۰. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه