قیمت‌گذاری در زنجیره تامین رقابتی سه رده‌ای با استفاده از رویکرد نظریه بازی

قیمت‌گذاری در زنجیره تامین رقابتی سه رده‌ای با استفاده از رویکرد نظریه بازی
چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
تهران، ایران
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ تا پنجشنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
مؤسسه برگزارکننده: 
چکیده

در این تحقیق یک زنجیره تامین سه رده‌ای، شامل چند خرده‌فروش، یک تولیدکننده و چند تامین‌کننده مورد بررسی قرار می‌گیرد که رقابت در هر سه رده این زنجیره تامین انجام می‌گیرد و تولیدکننده محصولات متفاوتی را به خرده‌فروشان عرضه می‌کند. رقابت بین اعضای زنجیره به دو صورت رقابت افقی و رقابت عمودی نشان داده شده است. رقابت و مدل‌سازی هماهنگی روی استراتژی قیمت‌گذاری تحت یک مدل ریاضی غیرخطی ارائه شده است. همچنین در این مدل روابط بین اعضای زنجیره‌تامین در حالت بازی غیرهمکارانه در نظر گرفته شده است. در این مقاله تقاضا تابعی قیمت خرده‌فروشی و قیمت خرده‌فروشان رقیب می‌باشد. در این مدل فرض می‌گردد که تولیدکننده از قدرت بیشتری برخوردار است و تصمیم‌های خود را به تامین‌کنندگان و خرده‌فروشان تحمیل می‌نماید به عبارت دیگر تولیدکننده نقش رهبر و دیگر اعضا نقش پیرو را دارند از این‌رو بازی از نوع استکلبرگ می‌باشد. در نهایت تحلیل حساسیت بر روی مهمترین پارامتر مدل صورت گرفته است.

استناد: 

پارسایی‌فر، سحر، محمدصادق سنگری، علی بزرگی امیری، علی نعیمی صدیق، و سهیل منصوری. قیمت‌گذاری در زنجیره تامین رقابتی سه رده‌ای با استفاده از رویکرد نظریه بازی. مقاله ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه