ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا

ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا
چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
تهران
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۵
چکیده

محتوا یکی از واژگانی است که همواره مورد توجه محققان و متخصصان در رشته‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال پژوهشگران هر کدام از دیدگاه و بافت خاص خود به این مفهوم و تعریف آن توجه کرده‌اند که در موارد بسیاری اختلاف‌ها و تفاوت‌های فراوانی با هم دارند. پرسش اصلی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است آن است که واقعا مفهوم محتوا به چه معناست. به منظور پاسخ به این پرسش، در این پژوهش پس از شناسایی تعاریف مختلف این واژه در بافت‌های رشته‌های مختلف، بر اساس روش ارزیابی تطبیقی، اقدام به مقایسه این تعاریف شده است. در ادامه بر اساس تحلیل این نتایج، چارچوبی مفهومی با نام ۳م (۳C) برای نمایش فرآیند خلق محتوا ارائه داده است. بر اساس این چارچوب، محتوا (Content)، یک آفرینش ذهنی حاصل از فرایند ذهنی شکل گرفته در ذهن خالق محتوا است که به بیان­‌ها و قالب‌­های مختلف در آمده و با قرار گرفتن در محمل‌هایی از نوع محصول، سرویس یا دستورالعمل، از طریق مجرای (Conduit) متناسب با آن به مخزن (Conduitee) مناسب می‌رسد. این چارچوب نشان می‌دهد که مفهوم محتوا حاصل یک فرایند چندگانه است که عدم کارکرد هر کدام از اجزا، آن را بی‌معنی می‌کند. سپس به منظور اعتباریابی چارچوب ارائه شده، اقدام به تحلیل و تفسیر این چارچوب در سه بافت‌ متفاوت شده است و در انتها نیز سؤالاتی که نیاز است پژوهشگران به منظور توسعه این چارچوب به آنها پاسخ دهند، به عنوان پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده مطرح شده است.

استناد: 

خدمتگزار،‌ حمیدرضا، پیام حنفی‌زاده، و مهدی علیپور حافظی. ۱۳۹۵. ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا. مقاله ارائه شده در چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه