ارائه مدل بازیابی و اشاعه گزینشی اطلاعات، با رویکرد «سیستم‌های بافت-آگاه»؛ مورد مطالعه: پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

پیشنهاده
تاریخ تصویب: 
اسفند ۱۳۹۷
چکیده

بازیابی اسناد یک موضوع مهم و در عین حال دارای پیچیدگی‌های فراوان است. این بازیابی می‌تواند بر اساس روش‌­هایی ساده با بررسی وجود یا عدم وجود یک یا چند اصطلاح درعنوان، چکیده، متن اسناد، نام نویسندگان، ارجاعات و سایر بخش‌های اسناد و از طریق عملگرهای منطقی ریاضی (و، یا، شامل نیست ، +، - و...) نتیجه شود اما رتبه‌بندی اسناد مرتبط با نیاز کاربر و ضرورت بازیابی اسناد موثر برای موضوع تحقیق او، جست‌وجوی حرفه‌ای را مشکل می­کند. در این مطالعه پس از بررسی مدل‌ها و چارچوب‌های موجود برای اعمال بافت و رفتار کاربر بر بازیابی اطلاعات، مدلی برای ارائه اطلاعات و خدمات به کاربر بر اساس بافت‌های مرتبط با او ارائه خواهد شد. برای این خواسته، یکی از بخش‌های مطالعه تمرکز بر مدلسازی بافت و کاربر است که در آن  نحوه ذخیره و بروزرسانی اطلاعات بافت و ارزش‌گذاری اصطلاحات مرتبط با کاربر مطرح می‌باشد. همچنین در بازیابی اسناد، تمرکز مطالعه بر شباهت‌یابی اسناد مبتنی بر مدل بافت پیش گفته است که بازیابی اطلاعات برای پرس­‌وجوهای یکسان از کاربران متفاوت، رتبه‌بندی متفاوتی نتیجه خواهد داد. رویکرد مطالعه، استفاده همزمان (یا ترکیبی) از سه عامل اثر گذار: ارزش بافت کاربر، ارزش‌گذاری کنونی در پایگاه اسناد و سیستم‌های شخصی شده است. مدل کاربری و شباهت‌یابی مطالعه شده روشی برای پیشنهاد اسناد را نتیجه خواهد داد که در این روش با شناخت کاربر، در هنگام یک رویداد (چون افزودن سند جدید به سامانه)، اسناد گزینشی با احتمال سودمندی بیشتر برای کاربران مرتبط اشاعه خواهد یافت و اسناد مرتبط با کاربر در دسته‌بندی‌های متفاوت بر اساس علایق و سوابق فعالیت‌های کاربر ارائه می­‌گردد در اشاعه گزینشی اسناد رویکرد مطالعه، استفاده از سیستم‌های بافت آگاه پیشنهاددهنده با لحاظ ارزش‌گذاری کنونی مورد استفاده در پایگاه اسناد و خوشه‌بندی کاربران نسبت به یک سند است. مدل‌های مورد مطالعه و نتایج فعالیت تحقیقی، سرانجام برای بازیابی بهتر در پایگاه داده گنج مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

افزودن دیدگاه