طراحی ساختار درختی و تدوین اصطلاح‌نامه شیمی از واژگان مصوب فرهنگستان

طراحی ساختار درختی و تدوین اصطلاح‌نامه شیمی از واژگان مصوب فرهنگستان
مجری: 
دى ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

واژه‌های فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فاقد ساختار درختی و تزاروسی است. در این پروژه، این واژه‌ها در یک ساختار اصطلاح‌نامه‌ای ارائه شد. عرضه الگویی به فرهنگستان برای استفاده از شبکه معنایی جهت سازماندهی واژه‌های مصوب، در کلیه گرایش‌ها یکی از اهداف این پژوهش است. واژگان شیمی مصوب فرهنگستان از طریق سایت فرهنگستان و نیز از کتاب "هزار واژه شیمی" فرهنگستان قابل دستیابی است. در طراحی ساختار درختی از روش استقرایی (حرکت از جز به کل) استفاده ‌شد. در این مرحله اشراف موضوعی مهمترین عامل در چینش واژگان بود. بنابراین در حوزه‌های مختلف شیمی از مشاوره متخصصین بهره‌مند شده‌ایم. در تدوین اصطلاح‌نامه و تولید خروجی‌های اصطلاح‌نامه‌ای از نرم‌افزار "تزاروس بیلدر" استفاده شد و تمام روش‌های کلاسیک تدوین اصطلاح‌نامه مورد استفاده قرار گرفت. تولید اصطلاح‌نامه‌ها به دلیل کاربرد مستقیم آن در استاندارد کردن و بازیابی اطلاعات در راستای برنامه استراتژیک و نیز اساس‌نامه پژوهشگاه ایرانداک است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

رجبی، تقی. ۱۳۹۵. طراحی ساختار درختی و تدوین اصطلاح‌نامه شیمی از واژگان مصوب فرهنگستان. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه