نمای ۲۰۱۵: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

نمای 2015: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان
پدیدآور: 
۱۳۹۵
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۹۹۱
۱۵۰ صفحه
چکیده

در کانون رویکرد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، مفهوم سنجش و ارزیابی نهفته است که ابزارهای کلیدی را برای بررسی و بهبود کیفیت، کارایی، و اثربخشی برنامه‌ها در دست مدیران علم، فناوری، و نوآوری می‌گذارد. از این رو، ساخت و توسعه چنین ابزارها و شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری حوزه‌های گوناگون، یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بوده است. اگر چه تاکنون شاخص‌های گوناگونی در این زمینه طراحی شده‌اند، ولی این شاخص‌ها و جایگاه کشور در آن‌ها به خوبی و یک‌جا پایش و گزارش نمی‌شوند. از این رو نیز گاهی دریافت یکپارچه از وضعیت کشور در این زمینه شدنی نیست. برای پاسخ به این نیاز، سامانه «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)» طراحی و راه‌اندازی شده که کوششی برای شناسایی، توصیف، و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در شاخص‌های کلیدی جهانی علم، فناوری، و نوآوری است. «نمای ۲۰۱۵» سومین اثر از مجموعه‌ای است که اطلاعات «نما» را در بر دارد. این اثر، گزارش‌های تفصیلی جایگاه ایران را در شاخص‌های گوناگون علم، فناوری، و نوآوری در سال‌ ۲۰۱۵ میلادی پوشش می‌دهد.

استناد: 

رسولی، بهروز. ۱۳۹۵. نمای ۲۰۱۵: جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه