سیاست اطلاعات علمی در کشور (بررسی و پیشنهادات)

سیاست اطلاعات علمی در کشور (بررسی و پیشنهادات)
۱۳۵۵
۴۱ صفحه
چکیده

بهره‌گیری درست از اطلاعات علمی و فنی در برنامه‌های توسعه و عمران کشور روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و گروه بیشتری از سیاست‌گزاران «برنامه‌ریزان» مدیران و دیگر کسانی که با مسائل مهم و روزافزون اجتماعی امروز سر و کار دارند علاقمند به دسترسی و بهره‌گیری از اطلاعات مورد نیاز خود می‌شوند. این امر سبب شده است که بیشتر سازمان‌ها ایجاد مراکزی برای فراهم آوردن اطلاعات علمی و فنی را در برنامه‌ فعالیت‌های خود بگذارند.

مرکز مدارک علمی موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، که از آغاز تاسیس گام‌های موثری در راه شناساندن اهمیت اطلاعات علمی و فنی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور برداشته و علاوه بر فراهم آوردن اطلاعات به ایجاد و نوسازی مراکز اختصاصی در سطح کشور نیز کمک‌های فراوانی کرده است، با آگاهی بر هزینه‌های زیادی که برای ایجاد مراکز اختصاصی لازم است، و نیز کمبود نیروی انسانی مورد نیاز برای اداره این مراکز، بررسی‌هایی را در زمینه امکانات اتخاذ یک سیاست هماهنگ در مورد گردآوری و اشاعه اطلاعات علمی و فنی آغاز کرد و موضوع را در یک جلسه‌ای که با حضور گروهی از صاحب‌نظران تشکیل شد به بحث گذاشت.

استناد: 

مرکز مدارک علمی. ۱۳۵۵. سیاست اطلاعات علمی در کشور (بررسی و پیشنهادات). تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه