ارائه مدلی ریاضی برای قیمت‌گذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات طراحی شبکه زنجیره تامین

ارائه مدلی ریاضی برای قیمت‌گذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات طراحی شبکه زنجیره تامین
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۸
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۶۹-۵۸
چکیده

قیمت‌گذاری سوخت یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت مصرف انرژی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در استفاده مناسب از منابع انرژی دارد. تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه می‌تواند علاوه بر مدیریت مصرف سوخت، از تغییرات شدید قیمتی در بازار انرژی نیز جلوگیری کند. عوامل مختلفی نظیر میزان تولیدات، میزان تقاضا، هزینه‌های تولید، انتقال و نگهداری، ساختار شبکه تامین سوخت و رقابت بین خرده‌فروشان بر قیمت نهایی سوخت تاثیرگذارند. در این مقاله با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف مسئله، یک مدل ریاضی غیرخطی عدد صحیح مخلوط دو سطحی برای قیمت‌گذاری سوخت در شرایط رقابتی ارائه شده است. مدل پیشنهادی مبتنی بر یک بازی استکلبرگ- نش یک به چند است که در آن، در سطح اول (رهبر) یک مدیریت مرکزی قرار دارد که مسئول مکان‌یابی و برنامه‌ریزی پالایشگاه‌هاست و در سطح دوم (پیروان) خرده‌فروشانی قرار دارند که برای کسب سهم بیشتری از بازار سوخت، در حال رقابت با یکدیگرند. درنهایت رقابت بین قیمت‌های خرده‌فروشی، تقاضای مصرف سوخت را رقم خواهد زد. در ادامه، روش حل مسئله بیان می‌شود و نتایج عددی آن در دو حالت مدل غیرمتمرکز و مدل متمرکز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در انتها با استفاده از تحلیل حساسیت سعی می‌شود تا ضمن بررسی تأثیر پارامترهای مختلف، پیام‌های مدیریتی مرتبط با مسئله مورد بحث نیز ارائه گردند.

استناد: 

صدیقی، امیرحسین، و علی نعیمی صدیق. ۱۳۹۷. ارائه مدلی ریاضی برای قیمت‌گذاری سوخت با در نظر گرفتن تصمیمات طراحی شبکه زنجیره تامین. نشریه مهندسی و مدیریت انرژی ۸ (۲): ۰۶۹-۵۸.

افزودن دیدگاه