دیجیتال‌سازی اسناد: یک تجربه بزرگ مقیاس در شهرداری تهران

دیجیتال‌سازی اسناد: یک تجربه بزرگ مقیاس در شهرداری تهران
نویسنده: 
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲
شماره: 
۳ و ۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۲۵-۱۳۸
چکیده

نتایج فعالیت‌ها، اندیشه‌ها و اقدامات انجام‌ شده در هر سازمان به‌ صورت مکتوب، در قالب اسناد و مدارک نگهداری می‌شوند. این سوابق با صرف هزینه‌های بسیار به‌وجود می‌آیند و در برگیرنده اطلاعات و یا تجربیات ارزشمندی هستند که در تعالی سازمان نقش مهمی دارند. گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی، تقاضای جدیدی را برای دیجیتال‌سازی این اسناد و مدارک آرشیوی، به‌ منظور حفاظت و دستیابی سریع‌تر و آسان‌تر به آنها برای کاربران مطرح نموده است. لذا شهرداری تهران بر آن شد تا در راستای پاسخ‌گویی به این تقاضا نسبت به الکترونیکی (دیجیتال‌سازی) نمودن اسناد موجود در بایگانی آرشیو شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه کلان‌شهر تهران اقدام نماید. این مقاله در پی آن است تا با ارائه روند اجرایی و تجربیات حاصل از اجرای این پروژه عظیم امکان انتقال تجربیات را فراهم آورد.

استناد: 

شیرانی، فرهاد. ۱۳۸۶. دیجیتال‌سازی اسناد: یک تجربه بزرگ مقیاس در شهرداری تهران. فصلنامه مدیریت اطلاعات ۲ (۳ و۴): ۱۲۵-۱۳۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه