سید مهدی سمائی

تصویر samai@irandoc.ac.ir

دکتر سید مهدی سمائی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تهران

دانشیار

samai@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
جامعه‌شناسی زبان
واژگان
صرف
آواشناسی
صرف رایانه‌ای
رابطه خط و شخصیت

رابطه خط و شخصیت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
زبان‌شنـاسی رایانشـی

زبان‌شناسی رایانشـی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو

بررسی رویکردهای معیارسازی و واژه‌گزینی فرهنگستان زبان فارسی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۴

علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

پژوهشکده علم‎سنجی و تحلیل اطلاعات در زمینه داده‌های کلان علمی و فناورانه برای دریافت رویکردهای کنشگران علم و فناوری کشور در تراز فردی، سازمانی، ملی، و جهانی کار می‌کند. رفتار اطلاعاتی کاربران؛ دیداری‌سازی اطلاعات؛ آینده‌پژوهی؛ پایش و سنجش علم، فناوری، و نوآوری و نهادهای آنها؛ پایش و سنجش نفوذ فناوری اطلاعات؛ تحلیل داده‌های کلان؛ تحلیل شبکه‌ها؛ سیاست‌گذاری علم، فناوری، و نوآوری؛ پایش و سنجش مکانی اطلاعات علم، فناوری، و نوآوری؛ و بازنمایی جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان از زمینه‌های پژوهشی پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

اختصارسازی در زبان فارسی

اختصارسازی در زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

صفحه‌ها

پشتیبانی فنی