آمار

۲۰۵ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۶۴ نگارش

۴۱ ترجمه

 

۲۱۶ مقاله

(از سال ۱۳۸۴)

۱۸۸
مقاله نشریه

۲۸ مقاله همایش

 

۲۹۰ طرح‌ پژوهشی

(از سال ۱۳۸۴)

۲۷۰ طرح پایان‌یافته

۲۲۰ طرح سازمانی

۵۰ طرح تقاضامحور

۲۶ طرح در دست انجام

۲۰ طرح سازمانی

۶ طرح تقاضامحور

 

سامانه‌ها

 

۷ پایگاه‌ اطلاعات

۹ سامانه‌ کاربردی

۷ منبع اطلاعات مرجع

۴ داشبورد مدیریتی 

 

۵۳ جایزه و افتخار

 

۴۳ جایزه و افتخار ملی

۱۰ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۲۶ رویداد علمی

(از سال ۱۳۴۷)

۱۱۳ رویداد ملی

۱۳ رویداد جهانی

 

 پژوهشگران

 

۲ دانشیار

۲۲ استادیار

۶ مربی

۲۴ پژوهشگر همکار

۱ در دست جذب

۵ راتبه

 

دوره دکتری

 

۳ دانش‌آموخته

۱۵ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها)

۲۴۰ کتابخانه‌ عضو

۲۴.۵۲۶ عضو (از ۱۳۷۸)

۶۸.۱۲۵ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۸)

 

آموزش 

(از سال ۱۳۶۱)

۳۴۳ عنوان دوره‌

۸۴۵ دوره‌ برگزار شده

۱۳.۵۷۵ دانش‌پذیر

 

عملکرد پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا اسفند ۱۳۹۵)
 

۹۱۹.۱۱۸  همه پیشینه‌ها

۴۱۶.۷۹۳ پایان‌نامه‌ و رساله‌ ایران

۱۵.۶۳۲  پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور

۸۵.۰۹۶ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴  طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی

۱۲۵.۵۰۰ میانگین جست‌وجو در روز (میانگین ۱۳۹۵)


کاربران سامانه‌ها

(میانگین روزانه کاربران جداگانه در سال ۱۳۹۵)

۱۷.۰۵۰ کاربر همه سامانه‌ها

۸.۵۱۰  کاربر پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

۴.۱۰۴  کاربر پایگاه وب

۱.۸۳۸  کاربر سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۱.۵۳۲  کاربر سامانه پیشینه پژوهش

۲۲۷    کاربر پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

۱۱۹     کاربر سامانه آموزش‌های کوتاه‌مدت ایرانداک

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از سال ۱۳۸۷)

۲۵۹.۹۰۹ ثبت پایان‌نامه و رساله

۹۷.۶۹۴ ثبت پیشنهاده

۳۸۴ موسسه همکار (اکنون) 

 

۸۷۱ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از سال ۱۳۵۱)

۲۸۵ مقاله (از ۱۳۹۰ تاکنون)

۲۳۹ مقاله در فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۴۶ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۷ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، نما، راه، ساعت، کیان، داشبورد طرح‌های پژوهشی)

پشتیبانی فنی