سلسله نشست‌های مقدماتی پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

حکمرانی داده‌ها؛ مفاهیم و کاربردها

حکمرانی داده‌ها؛ مفاهیم و کاربردها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

پشتیبانی فنی