جهانی‌شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی در ایران با رویکرد فناوری‌اطلاعات و ارتباطات

جهانی شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی در ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳۹۳
شابک: 
‏‫‬‭۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۸۵۴
۲۱۲ صفحه
۸۵۰,۰۰۰ریال
چکیده: 

این کتاب با توجه به تأثیرات جهانی‌شدن و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روند توسعه نظام­ها و مؤسسات آموزش ­عالی، به بررسی جامع عوامل و موانع توسعه نظام آموزش­ عالی کشور از سطح حاکمیت تا سطح دانشگاه‌ها می‌­پردازد و مدلی بومی را برای توسعه مطلوب نظام آموزش­ عالی در ایران با رویکرد فاوا ترسیم می­‌نماید.

استناد: 
بیاتانی، محبوبه، حمیدرضا ریاحی، و داود کریم‌زادگان مقدم. ۱۳۹۳. جهانی شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی در ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: چاپار.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی