اصطلاحنامه ریاضیات

اصطلاحنامه ریاضیات
۱۳۹۳
شابک: 
‏‫‬‮‭۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۸۸۵‬
۸۳۵ صفحه
۸۵۰,۰۰۰ریال
چکیده: 

اصطلاحنامه به منظور ارائه ساختار نظام‌مند یک حوزه از دانش بشری و در اصل برای ذخیره و بازیابی موثر و مرتبط اطلاعات آن حوزه تهیه می‌گردد. کاربرد اصطلاحنامه در محیط وب نشان‌دهنده توان و پتانسیل بالای این ابزار در سازماندهی و بازیابی اطلاعات است. وارد کردن اصطلاحنامه در محیط الکترونیکی از هزینه کلان بازنگری جلوگیری می‌کند. اصطلاحنامه با کلمه انگلیسی Thesaurus شناخته می‌شود و در فارسی هم گاه تزاروس نامیده می‌شود. تدوین اصطلاحنامه مثل سایر فعالیتهای انسانی نیازمند پیروی از یک دستورالعمل استاندارد است. پذیرفته‌شده‌ترین استانداردها برای تدوین اصطلاحنامه ایزو" ۲۷۸۸" و استاندارد"انسی" برای اصطلاحنامه یک‌زبانه است. اصطلاحنامه ریاضی دو زبانه بوده و مطابق با استاندارد ایزو "۵۹۶۴" برنامه‌ریزی شده است.

استناد: 
حسینی‌بهشتی، ملوک‌السادات، سعیده وفایی، و مهرداد نوروزی‌اقبالی. ۱۳۹۳. اصطلاحنامه ریاضیات. تهران‬: ‏‫پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران‬: ‏‫چاپار.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی