استاندارد بین‌المللی ISO25964-1‬‬: اطلاعات و مستندسازی- اصطلاح‌نامه‌ها‌ و تعامل‌پذیری آن‌ها با واژگان دیگر بخش اول: اصطلاح‌نامه‌‌های بازیابی اطلاعات

استاندارد بین‌المللی ISO25964-1‬‬: اطلاعات و مستندسازی- اصطلاح‌نامه‌ها‌ و تعامل‌پذیری آن‌ها با واژگان دیگر بخش اول: اصطلاح‌نامه‌‌های بازیابی اطلاعات
۱۳۹۱
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۷۸۶
۲۷۶ صفحه
۱۰۰,۰۰۰ریال
چکیده: 

استاندارد Z39-19-2005 آخرین استاندارد موجود در زمینه اصطلاحنامه است که به‌صورت ترجمه‌شده در بازار کتاب نیست؛ بلکه هر نویسنده بنا به نیاز، قسمتی از آن را ترجمه کرده و در کتاب خود به کار برده است. از این‌رو، ترجمه این استاندارد که در سال ۲۰۱۱ چاپ شده، (۳سال به‌صورت پیش‌نویس موجوده بوده)، اولین کار در زمینه استانداردهای اصطلاحنامه است و ترجمه آن امری ضروری برای بهبود اصطلاحنامه‌های چاپ‌شده یا در حال تهیه است.
 ویژگی‎های خاص کتاب:
» استاندارد ISO 25964 نشان‎دهنده راهی برای مستندسازی و نمایه‌سازی و تهیه اصطلاحنامه‌هاست؛
» استاندارد الگویی داده‌‌ای و قالبی پیشنهادی برای ورود و خروج داده‌های اصطلاحنامه ارائه می‌دهد؛
» استاندارد ISO 25964 برای هردو نوع اصطلاحنامه‌ تک‌زبانه و چندزبانه قابل استفاده است؛
»پیشنهادهایی برای ایجاد و نگهداشت اصطلاح‌نامه‌های تهیه‌‌شده برای بازیابی اطلاعات، ارائه می‌دهد؛
»استاندارد می‌تواند دستنامه‌ای به‎نسبت‎ساده برای سازماندهی اطلاعات و تهیه اصطلاحنامه‌ها باشد؛
»مورداستفاده کتابداران و متخصصان نمایه‌سازی و اصطلاحنامه‌ها، زبانشناسان و ... است.

استناد: 
موسسه استاندارد بریتانیا. استاندارد بین‌المللی ISO25964-1‬‬: اطلاعات و مستندسازی- اصطلاح‌نامه‌ها‌ و تعامل‌پذیری آن‌ها با واژگان دیگر بخش اول: اصطلاح‌نامه‌‌های بازیابی اطلاعات. ترجمه زهرا دهسرایی. ۱۳۹۱. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: چاپار‏‫.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی