نمایه‌سازی ماشینی

نمایه‌سازی ماشینی
پدیدآور: 
۱۳۸۳
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۳۰۴
۱۴۶ صفحه
۱۰,۰۰۰ ریال
چکیده

با ارائه تحقیقات انجام شده در این کتاب، الگویی مناسب جهت استفاده از نمایه‌سازی ماشینی و میزان استفاده از امکانات و نوع آن‌ها جهت انجام نمایه‌سازی ماشینی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در ایران، که پدیده‌ای نو در کشور ما می‌باشد، ارائه می‌شود.

کتاب حاضر بخشی از تحقیقات نگارنده در دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی است که با عنوان "امکان‌سنجی نمایه‌سازی ماشینی در مرکز اطلاع‌رسانی کشاورزی" در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه تهران ارائه شد و به‌ صورت تمام‌متن در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات موجود است.

هنگام ترجمه منابع لاتین که عمدتا به زبان آلمانی است برای درک بیشتر خواننده فارسی‌زبان، سعی شده است از مثال‌های فارسی نیز استفاده شود.

استناد: 

نیاکان، شهرزاد. ۱۳۸۳. نمایه‌سازی ماشینی. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه