ره‍ن‍م‍وده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ اص‍طلاح‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌: ت‍دوی‍ن‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ اص‍طلاح‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ج‍وام‍ع‌ زب‍ان‍ی‌

ره‍ن‍م‍وده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ اص‍طلاح‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌: ت‍دوی‍ن‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ اص‍طلاح‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ج‍وام‍ع‌ زب‍ان‍ی‌
پدیدآور: 
ویراستار: 
۱۳۸۶
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۵۴۰
۶۸ صفحه
۱۲,۰۰۰ ریال
چکیده

این مجموعه کاربردها، در نظر ندارد به پرورش تحلیل‌گران حرفه‌ای GIS بیانجامد، بلکه هدف، بیشتر معرفی GIS به‌ عنوان ابزار توانمند ارائه و تحلیل به افراد متخصص و شاغل در پژوهش‌های سازمانی است. ویراستار امیدوار است توصیف امکانات GIS و نمونه‌هایی از کاربرد آن در چند موسسه آموزش عالی در این کتاب، انگیزه‌ای برای اقدامات بعدی خوانندگان و تشویق روش‌های جدید کار با این فناوری در پژوهش‌های سازمانی باشد. با توجه به ارائه روشن و واضح مجموعه داده‌ها در این سیستم، GIS می‌تواند به‌عنوان یکی از مفیدترین ابزارهای موجود توسط پژوهشگران سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

استناد: 

اینفوترم. ۲۰۰۵. ره‍ن‍م‍وده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ اص‍طلاح‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌: ت‍دوی‍ن‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ اص‍طلاح‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ج‍وام‍ع‌ زب‍ان‍ی‌. ترجمه نگار داوری اردکانی و ابوالفضل زرنیخی. ۱۳۸۶. ویراسته علی‌حسین قاسمی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران‏‫.

افزودن دیدگاه