کاربری تفننی تلفن همراه: مطالعه کاربران مسافر قطار زیرزمینی (مترو) تهران

کاربری تفننی تلفن همراه: مطالعه کاربران مسافر قطار زیرزمینی (مترو) تهران
درجه علمی نشریه: 
شماره: 
۱۷,۱۸
شماره صفحه (از - تا): 
۷۱-۸۸
چکیده

کاربری تفننی تلفن همراه امروزه به یکی از ارکان زندگی اجتماعی همگان، به ویژه جوانان بدل شده است. هدف این مقاله بررسی الگوهای کاربری تفننی تلفن همراه از طریق مطالعه کاربران مسافر قطار زیرزمینی (مترو) تهران است. در این راستا محققان انواع کاربری تفننی (مانند گوش کردن موسیقی، دریافت، مطالعه و ارسال پیامک‌های تفننی، و بازی یا گیم) با انواع انگیزه‌ها (مانند وقت‌گذرانی و سرگرمی، رفع خستگی، و لذت بردن) را در گروه‌های مختلف سنی، جنسی، تحصیلی و شغلی کاربران تلفن همراه مسافر مترو تهران (خطوط اول و دوم) شناسایی کرده‌اند.

استناد: 

دوران، بهزاد و رضا عبدالرحمانی. ۱۳۹۱. کاربری تفننی تلفن همراه: مطالعه کاربران مسافر قطار زیرزمینی (مترو) تهران. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان ۱۷ و ۱۸: ۷۱-۸۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه