ارزیابی کارایی مدل‌های رایانش ابری در ارائه سرویس‌های یادگیری الکترونیکی

ارزیابی کارایی مدل‌های رایانش ابری در ارائه سرویس‌های یادگیری الکترونیکی
نویسنده: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۹
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۱۱۴۷-۱۱۷۴
چکیده

از میان فناوری‌های مختلفی که برای آموزش و یادگیری هستند «یادگیری مبتنی بر وب» دارای مزایای بسیار زیادی است. این روش یادگیری با وجود داشتن مزایا، چالش‌های جدی نیز به همراه دارد. از جمله اینکه در حال حاضر، نظام‌های آموزش الکترونیکی در سطح زیرساخت از مقیاس پذیری بسیار کمی برخوردارند و این، هزینه‌های مدیریت منابع را به شدت افزایش ‌می‌دهد. یکی دیگر از چالش‌های کلیدی، مسئله بهره‌وری کارآمد از منابع است. علاوه بر این چالش‌ها، لازم است هزینه‌های دیگری را نیز در نظر گرفت که برای ارائه سیستم یادگیری الکترونیکی باید پرداخت شوند، از جمله: هزینه‌های نگهداری سایت و سیستم‌های رایانه‌ای، و هزینه‌های نصب و پشتیبانی فنی از بسته‌های ‌نرم‌افزاری. همان طور که در این مقاله بحث خواهد شد، راهکار «آموزش و یادگیری الکترونیکی مبتنی بر مدل‌های رایانش ابری»، مناسبی برای پرداختن به مسائل و چالش‌های مطرح شده است. ما در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی مدل‌های رایانش ابری در ارائه سرویس‌های یادگیری و آموزش الکترونیکی خواهیم پرداخت. به این منظور، پس از معرفی کوتاهی از سرویس‌های رایانش ابری، مزایای استفاده از آن‌ها را در نظام‌های یادگیری و آموزش الکترونیکی بررسی ‌می‌کنیم. سپس بر اساس مدل‌های رایانش ابری به ارائه و طراحی معماری این نظام‌ها ‌می‌پردازیم. در نهایت، با پیاده‌سازی معماری طراحی شده، با استفاده از ابزار شبیه‌سازی کلدسیم به ارزیابی کارایی سیستم یادگیری الکترونیکی مبتنی بر مدل‌های رایانش ابری ‌می‌پردازیم. نتایج آزمایش‌های انجام گرفته نشان ‌می‌دهد که به کارگیری راهکار پیشنهادی ضمن افزایش بهره‌وری و کارایی منابع، نظام را از مقیاس‌پذیری بسیار بالایی در سرویس‌دهی برخوردار ‌می‌سازد.

استناد: 

وکیلی، گلناز. ۱۳۹۳. ارزیابی کارایی مدل‌های رایانش ابری در ارائه سرویس‌های یادگیری الکترونیکی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ایران ۲۹ (۴): ۱۱۴۷-۱۱۷۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه