تصویر mahmoodzadeh@irandoc.ac.ir

زهرا محمودزاده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی همگانی از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی

زندگی‌نامه

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) از سال ۱۳۸۹ تاکنون.
دانش‌آموخته دکترای زبان‌شناسی همگانی از دانشگاه تهران (۱۳۸۸)، کارشناسی‌ ارشد زبان‌شناسی همگانی از دانشگاه تهران (۱۳۸۰) و کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران (۱۳۷۶).

سابقه فعالیت در زمینه‌های تدریس آواشناسی و زبان‌شناسی، دستور زبان انگلیسی و زبان فرانسه، پژوهش در زمینه فرایندهای آوایی گفتار محاوره، پیکره‌های متنی و گفتاری و اولویت‌بندی پژوهشی، مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه‌های مختلف آواشناسی آکوستیک، داوری مجلات علمی-پژوهشی در حوزه‌های آواشناسی و آواشناسی آکوستیک.

تحصیلات

  • ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸ دکتری تخصصی زبان‌شناسی همگانی . دانشگاه تهران
    رساله: تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی سایشی‌شدگی همخوانهای انسایشی در فارسی معیار

زمینه‌های پژوهش

فناوری گفتار
درک گفتار
آواشناسی آکوستیک
آواشناسی

تماس

مقاله ادواری

کتاب

بررسی صوت‌شناختی جایگاه تولید همخوانهای انسدادی بدنه‌ای در زبان فارسی معیار
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا

نظام واکه‌ای زبان فارسی در کودکان ۳-۵ سال: بررسی صوت‌شناختی
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا

-->