تصویر ganjefar@irandoc.ac.ir

سهیل گنجه‌فر

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس

استادیار

تحصیلات

  • ۱۳۷۶ - ۱۳۸۲ - دکتری تخصصی مهندسی برق با گرایش کنترل. دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات تماس

    مقاله همایش علمی