تصویر golshaie@irandoc.ac.ir

رامین گلشائی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس

زندگی‌نامه

رامین گلشائی دانش‌آموخته‌ دکتری رشته‌ زبان‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت‌علمی گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی است. رساله‌ دکتری وی درباره‌ پردازش معنایی استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی بوده و رویکردی میان‌رشته‌ای از منظر زبان‌شناسی پیکره‌ای و روان‌شناسی زبان به پردازش استعاره‌ها داشته است. علایق پژوهشی وی عمدتا میان‌رشته‌ای بوده و حوزه‌های علوم شناختی زبان و زبان‌شناسی پیکره‌ای-رایانشی را دربر می‌گیرد.

فعالیت‌های پژوهشی دکتر گلشائی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مطالعات بنیادین و کاربردی پردازش زبان را در بر می‌گیرد که عمدتا با استفاده از روش‌های تجربی و آزمایشگاهی انجام می‌گیرند. طرح‌های پژوهشی وی در زمینه‌های بازیابی اطلاعات، متن‌کاوی و زبان‌شناسی پیکره‌ای- شناختی بوده است.

تحصیلات

  • ۱۳۸۷ - ۱۳۹۱ - دکتری تخصصی زبان‌شناسی . دانشگاه تربیت مدرس
    رساله: بررسی پردازش معنایی استعاره‌های مفهومی در زبان فارسی: پژوهشی در روانشناسی زبان

زمینه‌های پژوهش

زبان‌شناسی شناختی
زبان‌شناسی پیکره‌ای
معنی‌شناسی
متن‌کاوی

اطلاعات تماس

مقاله همایش علمی

تدریس

روانشناسی زبان، کارشناسی ارشد
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه تربیت مدرس

زبان‌شناسی ‌شناختی پیشرفته، دکتری تخصصی
۱۳۹۳-۱۳۹۴، پژوهشکده علوم شناختی

مسایل زبان‌شناسی ‌(Issues in Linguistics)، کارشناسی ارشد
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه تربیت مدرس

مسایل زبان‎شناسی، کارشناسی ارشد
۱۳۹۲-۱۳۹۳، دانشگاه تربیت مدرس