تصویر ensafi@irandoc.ac.ir

ریحانه انصافی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه تهران

زندگی‌نامه

ریحانه انصافی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ است. وی در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی تحصیل کرده‌است. وی، فعالیت پژوهشی خود را از سال ۱۳۷۸ در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران آغاز کرد. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵در سمت مدیریت کتابخانه معاونت پژوهش فعالیت داشت و هم اکنون در سمت مدیر حفظ و اشاعه اطلاعات  فعالیت می‌کند. بیشتر فعالیت‌های پژوهشی وی در زمینه علم سنجی است. علایق پژوهشی وی فعالیت‌های مرتبط با این حوزه و علم اطلاعات و دانش‌شناسی است.

تحصیلات

  • ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . دانشگاه تهران

زمینه‌های پژوهش

علم‌سنجی
علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تولید علم
آمار و تحلیل اطلاعات

تماس

کتاب

ندارد