تصویر m.zali@irandoc.ac.ir

مهندس مجتبی زالی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم‌افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

زندگی‌نامه

مجتبی زالی دانش­‌آموخته کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار در سال ۱۳۹۵ است. وی مدرک کارشناسی خود را نیز در همین رشته از دانشگاه­ تربیت دبیر شهید رجایی در سال­ ۱۳۹۰ دریافت کرده است.

تحصیلات

  • ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم‌افزار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

زمینه‌های پژوهش

هوش مصنوعی
پردازش زبان طبیعی
داده‌کاوی
یادگیری ماشین و بازشناسی الگو
تحلیل کلان‌داده

تماس

مقاله ادواری

  • سیستم شناسایی و طبقه‌بندی موجودیت‌های اسمی در متون زبان فارسی بر پایه شبکه عصبی فصلنامه پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات مجتبی زالی، محسن فیروزبخت ۱۳۹۷؛ ۳۴ (۱) : ۴۷۳-۴۸۶