تصویر j.nasiri@irandoc.ac.ir

جلال‌الدین نصیری

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی

زندگی‌نامه

جلال الدین نصیری مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۴ اخذ نمود. وی مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی را نیز در همین رشته و به ترتیب در دانشگاه فردوسی مشهد (۸۶-۸۸) و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (۸۱-۸۵) گذراند. ایشان هم‌اکنون استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات می‌باشد.

حوزه های تخصصی (پژوهشی و صنعتی):

  •  یادگیری ماشین و بازشناسی الگو؛
  • کلان‌داده و هوش تجاری؛
  • بیوانفورماتیک.

تحصیلات

  • ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر با گرایش سیستم‌های نرم‌افزاری. دانشگاه تربیت مدرس

زمینه‌های پژوهش

یادگیری ماشین
پردازش الگو
تحلیل کلان‌داده
پردازش زبان طبیعی

تماس

مقاله همایش علمی

راهنمایی

بهبود تخصیص بودجه سازمان منابع طبیعی کشور با رویکرد خوشه‌بندی
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
جلال‌الدین نصیری

مقاوم‌سازی دسته‌بند ماشین‌بردار پشتیبان دوقلو در برابر داده‌های نویزی
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
جلال‌الدین نصیری

استخراج کلمات حسی فارسی با استفاده از روش‌های معنایی
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس
جلال‌الدین نصیری