تصویر j.nasiri@irandoc.ac.ir

جلال‌الدین نصیری

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی

زندگی‌نامه

جلال الدین نصیری مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۴ اخذ نمود. وی مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی را نیز در همین رشته و به ترتیب در دانشگاه فردوسی مشهد (۸۶-۸۸) و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (۸۱-۸۵) گذراند. وی در سال (۸۸-۸۹) عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان بوده است.

در جهت ارتباط نزدیک با صنعت، در سال های (۹۱-۹۵) در گروه هوش تجاری وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی پروژه های متعددی مبتنی بر متن کاوی و یادگیری ماشین به پایان رسانده است. از سال ۱۳۹۵ استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات و هم اکنون در گروه زبانشناسی رایانشی مشغول پژوهش می‌باشد.

حوزه های تخصصی (پژوهشی و صنعتی):

  •  یادگیری ماشین و بازشناسی الگو؛
  • پردازش زبان طبیعی؛
  • کلان داده.

تحصیلات

  • ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر با گرایش سیستم‌های نرم‌افزاری. دانشگاه تربیت مدرس
    رساله: بازشناسی اعمال انسان با رویکرد مقاوم سازی دسته بندی تفکیکی با راهنمایی دکتر نصراله مقدم چرکری

زمینه‌های پژوهش

یادگیری ماشین
پردازش الگو
تحلیل کلان‌داده
پردازش زبان طبیعی

تماس

طرح پژوهشی

مقاله همایش علمی

راهنمایی

بهبود تخصیص بودجه سازمان منابع طبیعی کشور با رویکرد خوشه‌بندی
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
جلال‌الدین نصیری

مقاوم‌سازی دسته‌بند ماشین‌بردار پشتیبان دوقلو در برابر داده‌های نویزی
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
جلال‌الدین نصیری

استخراج کلمات حسی فارسی با استفاده از روش‌های معنایی
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس
جلال‌الدین نصیری