تصویر sajedinejad

آرمان ساجدی‌نژاد

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

زندگی‌نامه

در سال ۱۳۶۰ متولد و در سال ۱۳۷۸ در دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدم. در سال ۱۳۸۳ با تمرکز بر اتوماسیون خط تولید، دانش‌آموخته شده و در همان سال در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی صنایع و گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مشغول به تحصیل شدم و با تمرکز بر مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد در سال ۱۳۸۵ تحصیلات خود را در آن مقطع به پایان رساندم.
در سال ۱۳۸۶ با پذیرش در مقطع دکترای مهندسی صنایع در دانشگاه تربیت مدرس تحصیلات خود را با تمرکز بر مدیریت و مدلسازی زنجیره تامین و شبیه‌سازی پیش برده و در سال ۱۳۹۰ به پایان رساندم.
به منظور تمرکز تخصصی در زمینه بهینه‌سازی و فناوری اطلاعات، دوره فرادکتری را از سال ۱۳۹۱ آغاز نموده و در سال ۱۳۹۳ به پایان رساندم.
از سال ۱۳۹۵ به عنوان استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در پژوهشکده فناوری اطلاعات ایران فعالیت خود را آغاز نموده و در زمینه‌های پژوهشی مدلسازی داده و اطلاعات مشغول به کار هستم.

تحصیلات

  • ۱۳۸۶ - ۱۳۹۰ دکتری تخصصی مهندسی صنایع . دانشگاه تربیت مدرس

زمینه‌های پژوهش

مدلسازی داده و اطلاعات سازمانی
شبیه‌سازی و مدل‌های بهینه‌سازی
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت اطلاعات
لجستیک و زنجیره تامین

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی

راهنمایی

توسعه مدل بهینه‌سازی برای یک شبکه زنجیره تامین با هدف به حداقل رساندن هزینه کل شبکه و انتشار آلاینده‌ها به محیط زیست
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ارزیابی کیفیت خدمات اینترنت همراه با استفاده از روش ترکیبی بهترین- بدترین و ویکور
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مساله تخصیص چندگانه در بازار عرضه و توزیع محصولات لبنی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت‌های ایرانی با رویکرد تلفیقی دلفی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی اهواز)
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

ارایه یک مدل بهینه برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر مبنای قابلیت دسترسی , قابلیت اطمینان و هزینه برای یک سیستم سری-موازی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

تحلیل استراتژیک منابع اطلاعاتی و کتابخانه‌ای در دانشگاه‌ها با استفاده از روش SWOT
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ارایه یک مدل بهینه برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر مبنای قابلیت دسترسی، قابلیت اطمینان و هزینه برای یک سیستم سری-موازی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

تدریس

برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک)، کارشناسی ارشد
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶،

سیستم‌های جامع اطلاعاتی ، کارشناسی ارشد
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه تربیت مدرس