تصویر sajedinejad

دکتر آرمان ساجدی‌نژاد

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

زندگی‌نامه

در سال ۱۳۶۰ متولد و در سال ۱۳۷۸ در دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدم. در سال ۱۳۸۳ با تمرکز بر اتوماسیون خط تولید، دانش‌آموخته شده و در همان سال در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی صنایع و گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مشغول به تحصیل شدم و با تمرکز بر مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد در سال ۱۳۸۵ تحصیلات خود را در آن مقطع به پایان رساندم.
در سال ۱۳۸۶ با پذیرش در مقطع دکترای مهندسی صنایع در دانشگاه تربیت مدرس تحصیلات خود را با تمرکز بر مدیریت و مدلسازی زنجیره تامین و شبیه‌سازی پیش برده و در سال ۱۳۹۰ به پایان رساندم.
به منظور تمرکز تخصصی در زمینه بهینه‌سازی و فناوری اطلاعات، دوره فرادکتری را از سال ۱۳۹۱ آغاز نموده و در سال ۱۳۹۳ به پایان رساندم.
از سال ۱۳۹۵ به عنوان استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در پژوهشکده فناوری اطلاعات ایران فعالیت خود را آغاز نموده و در زمینه‌های پژوهشی مدل‌سازی داده و اطلاعات مشغول به کار هستم.

تحصیلات

  • ۱۳۸۶ - ۱۳۹۰ دکتری تخصصی مهندسی صنایع . دانشگاه تربیت مدرس

زمینه‌های پژوهش

مدل‌سازی داده و اطلاعات سازمانی
شبیه‌سازی و مدل‌های بهینه‌سازی
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت اطلاعات
لجستیک و زنجیره تامین

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

استفاده از مدل ترکیبی BWM و TOPSIS جهت شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های رضایتمندی مشتریان کسب‌وکارهای الکترونیکی در محیط فازی
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرمان ساجدی‌نژاد

طراحی مدل تأثیرات برند در ذهن خدمت‌گیرندان سازمان‌های دولتی با استفاده از ابزارهای خوشه‌بندی، مورد کاوری سامانه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
۱۳۹۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرمان ساجدی‌نژاد

توسعه مدل بهینه‌سازی برای یک شبکه زنجیره تامین با هدف به حداقل رساندن هزینه کل شبکه و انتشار آلاینده‌ها به محیط زیست
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرمان ساجدی‌نژاد

ارزیابی کیفیت خدمات اینترنت همراه با استفاده از روش ترکیبی بهترین- بدترین و ویکور
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرمان ساجدی‌نژاد

مساله تخصیص چندگانه در بازار عرضه و توزیع محصولات لبنی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
آرمان ساجدی‌نژاد

ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت‌های ایرانی با رویکرد تلفیقی دلفی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی اهواز)
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
آرمان ساجدی‌نژاد

ارایه یک مدل بهینه برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر مبنای قابلیت دسترسی , قابلیت اطمینان و هزینه برای یک سیستم سری-موازی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
آرمان ساجدی‌نژاد

تحلیل استراتژیک منابع اطلاعاتی و کتابخانه‌ای در دانشگاه‌ها با استفاده از روش SWOT
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آرمان ساجدی‌نژاد

ارایه یک مدل بهینه برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر مبنای قابلیت دسترسی، قابلیت اطمینان و هزینه برای یک سیستم سری-موازی
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
آرمان ساجدی‌نژاد

الگوی ارزیابی عملکرد ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه ICT بر بستر شبکه ملی اطلاعات با رویکرد حاکمیت فناوری اطلاعات با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. دانشگاه تربیت مدرس
آرمان ساجدی‌نژاد

-->

تدریس

برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک)، کارشناسی ارشد.
با تدریس آرمان ساجدی‌نژاد.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه تربیت مدرس.

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، دکتری تخصصی.
با تدریس آرمان ساجدی‌نژاد.
۱۳۹۵-۱۳۹۶، .

سیستم‌های جامع اطلاعاتی ، کارشناسی ارشد.
با تدریس آرمان ساجدی‌نژاد.
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه تربیت مدرس.