تصویر mohammadi.a@aut.ac.ir

علیرضا محمدی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه بوعلی سینا

تحصیلات

  • ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر . دانشگاه بوعلی سینا
    پایان‌نامه: تطابق هستان‌شناسی‌ها با رویکرد هوش جمعی