تصویر ganji@irandoc.ac.ir

احمد گنجی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه تهران

زندگی‌نامه

احمد گنجی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته پژوهش علوم اجتماعی در سال ۱۳۸۵ است و کارشناسی علوم اجتماعی خود را نیز در سال ۱۳۸۲ از همین دانشگاه دریافت داشته است.
وی کار علمی خود را از سال ۱۳۷۹ با همکاری با استادان دانشگاه آغاز کرد و دارای آثار متعدد در قالب طرح پژوهشی و مقاله در حوزه‌های اجتماعی، ارتباطات، مدیریت و فناوری اطلاعات است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی را جامعه اطلاعاتی، روش تحقیق، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت عملکرد، مدیریت دانش تشکیل می‌دهند.

تحصیلات

  • ۱۳۸۳ - ۱۳۸۵ کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی . دانشگاه تهران

زمینه‌های پژوهش

جامعه اطلاعاتی
برنامه‌ریزی استراتژیک
مدیریت عملکرد

تماس

مقاله همایش علمی

ندارد