توسعه یک مدل تعاملی مصورسازی نتایج جست‌و‌جو در پایگاه‌های مقالات علمی

نوع همکاری: 
نام استاد: 
مقطع تحصیلی: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

افزودن دیدگاه