سید مهدی سمائی

تصویر samai@irandoc.ac.ir

دکتر سید مهدی سمائی

دانشیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی

samai@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
جامعه‌شناسی زبان
واژگان
صرف
آواشناسی
صرف رایانه‌ای
رابطه خط و شخصیت

رابطه خط و شخصیت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
زبان‌شناسی رایانشی

زبان‌شناسی رایانشی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو

بررسی رویکردهای معیارسازی و واژه‌گزینی فرهنگستان زبان فارسی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۴
اختصارسازی در زبان فارسی

اختصارسازی در زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

صفحه‌ها