داود حاصلی

تقویت پرس‌وجوهای کاربران

تقویت پرس‌وجوهای کاربران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن