لیلا نامداریان

تصویر namdarian@irandoc.ac.ir

دکتر لیلا نامداریان

دانش‌آموخته دکتری تخصصی سیاست‌گذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

namdarian@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
آینده‎پژوهی
سیاست‌گذاری علم و فناوری
بازمهندسی فرایندهای کسب و کار
برنامه‌ریزی استراتژیک
نظام ملی نوآوری
علم‌سنجی
ارزیابی علم و تکنولوژی

جامعه و اطلاعات

پژوهشکده جامعه و اطلاعات در زمینه کاربرد علوم و فناوری اطلاعات در جامعه و برون‌دادها، دستاوردها،‌ و تاثیرات آنها و همچنین فرمانش علوم و فناوری اطلاعات کار می‌کند.

تحلیل داده‌های کلان علم و فناوری برای دریافت رویکردهای کنشگران این حوزه در تراز فردی، سازمانی، ملی، و جهانی؛ رفتار اطلاعاتی کاربران؛ آینده‌پژوهی؛ پایش و سنجش علم، فناوری، و نوآوری و نهادهای آنها؛ سیاست‌گذاری اطلاعات؛ عمومی‌سازی سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای؛ حقوق اطلاعات و فناوری اطلاعات؛ اخلاق اطلاعات و فناوری اطلاعات؛ حریم خصوصی؛ حکمرانی الکترونیک؛ جامعه اطلاعاتی؛ و کاربرد علوم و فناوری اطلاعات در آمایش سرزمین و آموزش عالی از زمینه‌های پژوهش پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

صفحه‌ها