آزاده محبی

تصویر mohebi@irandoc.ac.ir

دکتر آزاده محبی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی طراحی سیستم‌ها از دانشگاه واترلو ـ کانادا

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

mohebi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
داده‌کاوی
سیستم‌های هوشمند
یادگیری ماشین
شناسایی الگو

کسب‌ و کار هوشمند

۱۳۹۴-۱۳۹۵
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 
انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی

انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

مدل‌سازی تعاملی خلاصه‌سازی مستندات علمی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

توسعه یک مدل تعاملی مصورسازی نتایج جست‌و‌جو در پایگاه‌های مقالات علمی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

صفحه‌ها