سخنرانی علمی

اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جستجوی عوامل

اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جست‌و‌جوی عوامل

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
یکپارچه‎سازی خدمات کتابخانه‎های دیجیتال

یکپارچه‎سازی خدمات کتابخانه‎های دیجیتال

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
اختصارسازی در زبان فارسی

اختصارسازی در زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
معرفی فارس‌نت: نخستین شبکه واژگانی زبان فارسی

معرفی فارس‌نت: نخستین شبکه واژگانی زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
انگاره توسعه اطلاعاتی در جهان پساصنعتی

انگاره توسعه اطلاعاتی در جهان پساصنعتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مسائل زبانشناختی بازشناسی گفتار فارسی

مسائل زبانشناختی بازشناسی گفتار فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو

صفحه‌ها