تبلیغ در پایگاه‌وب

  پذیرش آگهی 

 

سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، از سامانه‌های برتر کشور با میانگین روزانه نزدیک به ۲۱ هزار بازدیدکننده از میان استادان، پژوهشگران، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. این پژوهشگاه آمادگی دارد که با آگاهی‌رسانی به جامعه بزرگ مخاطبان خود، دستاوردها و خدمات سازمان‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را به ایشان معرفی نماید. در این زمینه:

» آگهی‌هایی پذیرفته می‌شوند که در زمینه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، و فرهنگی (مانند دستاوردهای علمی و پژوهشی، انتشارات، پایگاه‌های علمی، همایش‌های علمی، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، آموزشگاه‌های علمی، و...) باشند. پژوهشگاه در پذیرش یا رد درخواست آگهی آزاد است؛

» آگهی باید ثابت (بدون حرکت یا چرخش)، با ابعاد جدول زیر، و در فرمت‌های gif ، jpg، یا png باشد. طراحی آگهی با درخواست‌کننده است. طرح و رنگ زمینه آگهی باید با زمینه پایگاه وب پژوهشگاه هم‌خوان باشد؛

» مسئولیت دریافت مجوزهای قانونی لازم برای خدمات ارائه ‌شده در آگهی و محتوای آن با درخواست کننده است و ایرانداک در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد؛

» درخواست کننده باید برگ درخواست آگهی را پر کند و  به همراه مستندات به نشانی ad@irandoc.ac.ir بفرستد؛

» پس از بررسی اولیه و پذیرش آگهی، هزینه آن به آگاهی درخواست‌کننده می‌رسد. درخواست‌کننده نیز دو روز کاری زمان دارد تا هزینه آگهی را به حساب شماره ۲۱۷۲۲۱۹۰۰۱۰۰۵ به نام درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه واریز و تصویر فیش واریز آن را به نشانی ad@irandoc.ac.ir بفرستد.

» دو روز کاری پس از دریافت پول، آگهی در سامانه قرار خواهد گرفت؛

» زمان نمایش آگهی در سامانه‌ها یک ماه است که با افزایش یا کاهش آن، هزینه آگهی نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت؛

» زمان اشکال در یک سامانه و کار نکردن آن، به زمان آگهی در آن سامانه افزوده می‌شود؛

» تعرفه آگهی برای ماه‌های دوم و سوم، برابر تعرفه پایه به اضافه‌ ۶۰ یا ۱۰۰ درصد آن است.

 

  تعرفه ماهانه آگهی در سامانه‌های ایرانداک 

 

سامانه

طول * عرض آگهی

تعرفه (ریال)

نشانی

پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

۲۷۵ * ۹۰

۳.۷۰۰.۰۰۰

ganj.irandoc.ac.ir

۵۵۵ * ۹۰

۷.۵۰۰.۰۰۰

۸۲۵ * ۹۰

۱۱.۰۰۰.۰۰۰

سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

۲۷۵ * ۹۰

۳.۷۰۰.۰۰۰

sabt.irandoc.ac.ir

۵۵۵ * ۹۰

۷.۵۰۰.۰۰۰

 ۸۲۵ * ۹۰

۱۱.۰۰۰.۰۰۰

سامانه پیشینه پژوهش

۲۷۵ * ۹۰

۳.۷۰۰.۰۰۰

pishine.irandoc.ac.ir

۵۵۵ * ۹۰

۷.۵۰۰.۰۰۰

۸۲۵ * ۹۰

۱۱.۰۰۰.۰۰۰

راهنمای پژوهش و پژوهشگران (پژوهش‌کار)

۶۵۴ * ۳۲۸

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

research.irandoc.ac.ir

سامانه واژه‌نامه‌ها

۳۶۸ * ۱۰۰

۴.۵۰۰.۰۰۰

dic.irandoc.ac.ir

۷۵۱ * ۱۰۰

۹.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۳۰ * ۱۰۰

۱۳.۷۰۰.۰۰۰

سامانه آموزش‌های کوتاه‌مدت تخصصی

۳۷۵ * ۷۰

۳.۲۰۰.۰۰۰

edu.irandoc.ac.ir

۳۷۵ * ۱۵۰

۶.۸۰۰.۰۰۰

۳۷۵ * ۲۳۰

۱۰.۵۰۰.۰۰۰

سامانه غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها)

۲۷۵ * ۹۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

ghadir.irandoc.ac.ir

۵۵۵ * ۹۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

۸۲۵ * ۹۰

۹.۰۰۰.۰۰۰

راهنمای نگارش پایان‌نامه و رساله (راه)

۲۷۵ * ۹۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

rah.irandoc.ac.ir

 ۵۵۵ * ۹۰

۶.۰۰۰.۰۰۰

۸۲۵ * ۹۰

۹.۰۰۰.۰۰۰

شیوه‌نامه ایران

۳۴۰ * ۷۰

۲.۲۰۰.۰۰۰

imos.irandoc.ac.ir

فهرست مستند نام‌ها

۳۶۸ * ۱۰۰

۳.۴۰۰.۰۰۰

namha.irandoc.ac.ir

۷۵۱ * ۱۰۰

۷.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۳۰ * ۱۰۰

۱۰.۵۰۰.۰۰۰

آمار کتابخانه‌ها (آک)

۲۷۵ * ۹۰

۲.۳۰۰.۰۰۰

ak.irandoc.ac.ir

۵۵۵ * ۹۰

۴.۶۰۰.۰۰۰

۸۲۵ * ۹۰

۶.۹۰۰.۰۰۰

سامانه مصورسازی پژوهش (مپ)

۲۷۵ * ۹۰

۲.۳۰۰.۰۰۰

map.irandoc.ac.ir

۵۵۵ * ۹۰

۴.۶۰۰.۰۰۰

۸۲۵ * ۹۰

۶.۹۰۰.۰۰۰

سامانه منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری (شاخص)

۲۷۵ * ۹۰

۲.۳۰۰.۰۰۰

shakhes.irandoc.ac.ir

۵۵۵ * ۹۰

۴.۶۰۰.۰۰۰

۸۲۵ * ۹۰

۶.۹۰۰.۰۰۰