علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

درباره پژوهشکده

پژوهشکده علم‎سنجی و تحلیل اطلاعات در زمینه داده‌های کلان علمی و فناورانه برای دریافت رویکردهای کنشگران علم و فناوری کشور در تراز فردی، سازمانی، ملی، و جهانی کار می‌کند. رفتار اطلاعاتی کاربران؛ دیداری‌سازی اطلاعات؛ آینده‌پژوهی؛ پایش و سنجش علم، فناوری، و نوآوری و نهادهای آنها؛ پایش و سنجش نفوذ فناوری اطلاعات؛ تحلیل داده‌های کلان؛ تحلیل شبکه‌ها؛ سیاست‌گذاری علم، فناوری، و نوآوری؛ پایش و سنجش مکانی اطلاعات علم، فناوری، و نوآوری؛ و بازنمایی جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان از زمینه‌های پژوهشی پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

حوزه‌های پژوهشی

بررسی رفتار اطلاعاتی کاربران نظام‌های اطلاعاتی - بررسی مدل‌های ذهنی کاربران نظام‌‌های اطلاعاتی - تحلیل رفتار کاربران نظام‌های اطلاعاتی - بصری‌سازی اطلاعات پژوهشی در نظام‌های اطلاعاتی - آینده‌پژوهی علم و فناوری - پایش و سنجش علم و تحقیقات در ایران - پایش و سنجش نفوذ فناوری اطلاعات در ایران - پایش و سنجش نوآوری در کشور - توسعه متوازن علمی کشور - پایش و سنجش مکانی (Spatial) اطلاعات در کشور - سنجش روش‌های توسعه علمی - بررسی وضعیت مطالعات علمی و فنی در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز آموزش عالی کشور - پژوهش در عرصه روش‌های نوین بهره‌گیری از اطلاعات علمی و فنی - مطالعه در حوزه نوآوری‌های اطلاعات علمی و ارائه راهکارهایی برای توسعه علمی و فنی - روش‌های تسخیر و مدیریت اطلاعات علمی و فنی - تدوین راهبردهای برنامه‌ریزی برای استفاده از اطلاعات علمی

طرح‌های پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

مشاوره پایان‌نامه

تدریس

ارتباط با پژوهشکده

  • تلفن داخلی: 
    ۳۲۳

پشتیبانی فنی