مدیریت دانش

درباره پژوهشکده

پژوهشکده مدیریت دانش در زمینه نیازسنجی، تولید،‌ انتقال، فراهم‌آوری، سازمان‌دهی، مجموعه‌سازی، ذخیره، بازیابی، حفظ،‌ ارزش‌افزایی، اشاعه، بازنمایی، و کاربرد دانش، به‌ویژه دانش آشکار در گستره علم و فناوری می‌پردازد. زمینه‌هایی مانند اصطلاح‌شناسی، هستان‌شناسی، پردازش زبان طبیعی، سازمان‌دهی دانش، مستندسازی دانش، کشف دانش، دسترسی به دانش، اخلاق دانش، و حقوق دانش  از زمینه‌های پژوهشی این پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

حوزه‌های پژوهشی

مدیریت دانش - اطلاعات سازمانی - سیستم‌های کشف دانش - امنیت اطلاعات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - اصطلاح‌شناسی - زبان‌شناسی رایانشی و ابعاد مختلف سازماندهی و مدیریت اطلاعات

طرح‌های پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

مشاوره پایان‌نامه

ارتباط با پژوهشکده

    پشتیبانی فنی