گزارش عملکرد ایرانداک

گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): سال 1397
نوع گزارش: 
سازمانی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۳۹۷
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): سال ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه