گزارش عملکرد ایرانداک

گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال 1396
نوع گزارش: 
سازمانی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال ۱۳۹۶

افزودن دیدگاه