نقش ایرانداک در گسترش فناوری اطلاعات

نقش ایرانداک در گسترش فناوری اطلاعات «تحلیل داده محور، پشتیبان نیاز پژوهش»
نوع گزارش: 
سازمانی
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۷
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
نقش ایرانداک در گسترش فناوری اطلاعات «تحلیل داده محور، پشتیبان نیاز پژوهش»، پاییز ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه