کارنامه آموزش در ایرانداک

نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال 1395
نوع گزارش: 
آموزش
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال ۱۳۹۵

افزودن دیدگاه