گزارش عملکرد ایرانداک

گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال 1394
نوع گزارش: 
سازمانی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال ۱۳۹۴

افزودن دیدگاه