کارنامه آموزش در ایرانداک

نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نیمه نخست سال 1395
نوع گزارش: 
آموزش
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵ تا شهريور ۱۳۹۵
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نیمه نخست سال ۱۳۹۵

افزودن دیدگاه