کارنامه آموزش در ایرانداک

نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال ۱۳۹۴
نوع گزارش: 
آموزش
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال ۱۳۹۴

افزودن دیدگاه