کارنامه آموزش در ایرانداک

گزارش عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): نیمه نخست سال ۱۳۹۴
نوع گزارش: 
آموزش
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۴ تا شهريور ۱۳۹۴
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
گزارش عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): نیمه نخست سال ۱۳۹۴

افزودن دیدگاه