کارنامه آموزش در ایرانداک

گزارش عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): سال ۱۳۹۳
نوع گزارش: 
آموزش
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
گزارش عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): سال ۱۳۹۳

افزودن دیدگاه