نه‌ماهه سال ۱۳۹۳

گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران: در نه ماهه ۱۳۹۳
نوع گزارش: 
سازمانی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران: در نه ماهه ۱۳۹۳

افزودن دیدگاه